Nhà ở xã hội là gì? Những đối tượng nào được mua nhà ở xã hội ?

Nhà ở xã hội (Viết tắt là NOXH) tiếng anh là: Housing Cooperative hay Social Housing hoặc Public Housing. Là dự án nhà ở được nhà nước hoặc các doanh nghiệp, các tổ chức phi lợi nhuận xây dựng để cung cấp nhà ở giá rẻ dành cho một số đối tượng thuộc chính sách ưu tiên trong xã hội như người có công với nhà nước, công chức nhà nước hoặc người có thu nhập thấp mà chưa có nhà ở thuê hoặc mua. Loại hình nhà này được cung cấp ra thị trường với mục đích đưa cơ hội sở hữu căn hộ với mức giá thấp hơn (thấp hơn nhà ở thương mại) cho những đối tượng nằm trong chính sách, đặc biệt là những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.

Nhà ở xã hội là gì? Những đối tượng nào được mua nhà ở xã hội ?
Nhà ở xã hội là gì? Những đối tượng nào được mua nhà ở xã hội ?

Những loại nhà ở xã hội ở Việt Nam

Thông thường, nhà ở xã hội ở Việt Nam thường có 2 loại: do nhà nước đầu tư và xây dựng và do các doanh nghiệp tư nhân xây dựng.

Nhà ở xã hội do nhà nước đầu tư và xây dựng

Là nhà ở do nhà nước đầu tư, xây dựng với mục đích là nhà ở xã hội.

Nhà ở xã hội do các doanh nghiệp tư nhân xây dựng

Là nhà ở do doanh nghiệp tư nhân xây dựng rồi bán lại cho quỹ nhà ở xã hội, theo các hình thức đặc thù như giảm thuế VAT, giảm thuế đất,…

Nhà ở thương mại nhưng phải bán lại 5% cho vào quỹ nhà ở xã hội địa phương theo pháp luật hiện hành.

Những đối tượng nào được mua nhà ở xã hội

Dưới đây là các đối tượng được mua nhà ở xã hội theo quy định của nhà nước.

7 đối tượng mua nhà xã hội
7 đối tượng mua nhà xã hội

7 đối tượng mua nhà xã hội bao gồm:

  • Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng.
  • Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị.
  • Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp.
  • Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân.
  • Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.
  • Đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ.
  • Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở.